Expert- och forskarseminarium

Vi för expert- och forskardiskussioner i Arken på Åbo Akademi. Kom ihåg att förhandsanmäla dig till seminarien.

Expertseminarium

Åbo Akademis Arken, Fabriksgatan 2

Seminariet leds av journalist Yagmur Özberkan

klo 8.30 – 9.00 Kaffe

klo 9.00 – 9.10 Välkomsthälsning
Minna Arve, borgmästare, Åbo

klo 9.10 – 9.30 Huvudtalare
”The Continent’s Leading Human Rights Organisation”
Bjørn Berge, Deputy Secretary General of the Council of Europe

klo 9.30 – 10.45 Expertinlägg
”Euroopan neuvoston kolme pilaria: Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio”

Nina Nordström, ständig representant vid Europarådet, ambassadör
Satu Heikkilä, Helsingfors förvaltningsdomstol
Marja Ruotanen, Director of Human Dignity, Equality and Sports Values, Council of Europe
Janne Salminen
, professor i offentlig rätt, Åbo universitet

klo 10.45 – 11.00 Paus

klo 11.00 – 12.00 Paneldebatt
”Miten Euroopan neuvoston työ voi tukea paikallis- ja aluehallinnon ihmisoikeustoimintaa Suomessa?”

Moderator: Anu Juvonen, Policy Advisor, Council of Europe

Minna Karhunen, verkställande direktör, Kommunförbundet
Johanna Suurpää
, chef för avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Justitieministeriet
Martta October, direktör, Förbundet för mänskliga rättigheter

klo 12.00 – 13.00 Lunch

klo 13.00 – 13.30 Expertinlägg
”Miten kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja on toimeenpantu ja seurattu Suomessa?”

Satu Sistonen, utrikesministeriet
Sirpa Rautio, Människorättscentret
Maria Salenius, Kommunförbundet

klo 13.30 – 14.30 Paneldebatt
”Toteutuvatko ihmisoikeudet kunnissa 2023? Miksi ihmisoikeustyö on kunnille tärkeää?”

Moderator: Anu Juvonen, Policy Advisor, Council of Europe

Jani Kokko, riksdagsledamot, vice ordförande för Finlands delegation i Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter
Hilkka Kemppi, riksdagsledamot
Fatim Diarra, riksdagsledamot, ordförande för Helsingfors stadsfullmäktige
Joanna Slama, Ungdomsfullmäktige i Åbo

klo 14.30 – 14.45 Sammanfattning
Journalist Yagmur Özberkan

klo 14.45 – 15.00 Kaffe

Seminariets anföranden tolkas till svenska och till finskt teckenspråk. Huvudtalarens anförande tolkas också till finska. Forskarseminariet hålls på engelska. Inläggen tolkas till finskt teckenspråk.

Under dagen för mänskliga rättigheter visas en utställning om mänskliga rättigheter i Arken.

Forskarseminarium

Åbo Akademis Arken, Fabriksgatan 2

”Civil participation in local decision-making on fundamental and human rights issues”

15.00 – 15.10 Opening words
Prof. Elina Pirjatanniemi, Director of the Institute for Human Rights, Åbo Akademi University  

15.10 – 15.30
”Civil participation models in the human rights city of York”
Professor Paul Gready, Co-Director of the Centre for Applied Human Rights, University of York

15.30 – 15.50
”Civil participation in the Finnish Local Government Act and the European Charter of Local Self-Government”
Professor Markku Suksi, Åbo Akademi University

Discussion


16.05 – 16.25
”Ensuring the participation of persons with disabilities in local decision-making”
Dr. Elisabeth Hästbacka, Accessibility Coordinator, City of Vaasa

16.2516.44
”Deliberative mini-publics and other new forms of civil participation in local democracy”
Dr. Maija Jäske, Postdoctoral Researcher, Åbo Akademi University; Advisor, Sitra 

Discussion 

17.00 Close

(exact timings may change)