Välkommen med!

Europarådets dag för mänskliga rättigheter 4.5.2023 sammanför de intressantaste och mest sakkunniga debattinläggen om Europarådets inverkan på de mänskliga rättigheterna i Finland. Du kan fritt delta i medborgarevenemanget utan att anmäla dig. Vi behöver förhandsanmälningar till expert- och forskarseminarien.

Perspektiv för alla

Evenemanget erbjuder perspektiv för alla. I programmet ingår både expertdiskussioner och ett medborgarevenemang.

År 2023 ordnas Europarådets dag för mänskliga rättigheter i Arken på Åbo Akademi och i Hansakvarteret i Åbo.

Mänskliga rättigheter finns med i vårt dagliga liv

”Eftersom kränkningar är så allmänna ute i världen hamnar arbetet med mänskliga rättigheter hemma i den egna kommunen i skymundan”, skriver Saija Karnisto-Toivonen, stadsfullmäktige i Salo.

Läs blogginlägget >>